0459-290 980 info@ebbemala.se

Kvalitet

Certifieringar

Vi är från och med maj 1997 godkända enligt SS-EN ISO 9001 och sedan 2018 är vi certifierade enl. 9001:2015. Uppföljande revisioner sker en gånger per år.

Vi har en kvalitetspolicy som innebär följande:

Grundförutsättningar för att uppfylla krav, inklusive efterlevnaden av lagar och förordningar, på företaget är att personalen är engagerad och kompetent samt att verksamheten är fokuserad på mål och förebyggande aktiviteter. Ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar av ledningssystem, processer och produkter ger en ökad kundtillfredsställelse.

Vår affärsidé lyder så här:

Vi ska utföra kvalificerade arbeten inom skärande bearbetning respektive svetsning och montering i korta och medelstora serier. Att vi ständigt ska utveckla våra resurser, både kvalitetsmässigt, personal- och utrustningsmässigt, för att på så vis lägga grunden till ett långsiktigt samarbete där kunden står i centrum.