0459-290 980 info@ebbemala.se

Oktober-2016 installeras 2st DMG Mori svarvar. En NLX 2500SY med stångmagasin och en NLX 1500Y.