0459-290 980 info@ebbemala.se

Tillbyggnad

I oktober -2018 blev vi klara med tillbyggnad på 900kvm

Horisontal Mazak HCN-5000

Oktober -2018 installerades en Horisontal Mazak HCN-5000, med sex paletter och hydraulik