0459-290 980 info@ebbemala.se

Kvalitet

Certifieringar

Vi är från och med maj 1997 godkända enligt SS-EN ISO 9001 och sedan 2018 är vi certifierade enl. 9001:2015. 2021 certifierade vi oss även enligt ISO 14001. Uppföljande revisioner sker en gång per år.

 

Vi har en Verksamhetspolicy som innebär följande:

  • Genomtänkta processer i kvalité- och miljöarbete, modern maskinpark, högteknologisk utrustning för mätning och CAD/CAM beredning samt hög kompetens är grundpelaren i Ebbemåla Mek.
    Därigenom ska vi leverera produkter till våra kunder med högsta kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi ska göra de investeringar som krävs för att upprätthålla och stimulera den kompetens som behövs inom kvalité/miljö- och teknikutveckling.
  • Vi ska skapa långsiktiga hållbara relationer med kunder/leverantörer för bästa slutresultat och alltid sträva efter att vara kundens första val.
  • Att arbeta förebyggande är viktigt för verksamheten för att minska risker inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Kvalitets- och miljöarbetet löper som en röd tråd genom hela organisationen, med ständiga förbättringar arbetar vi aktivt med våra mål för att uppfylla kraven från våra kunder och intressenter.
  • Vi ska ha en arbetsmiljö med jämställdhet där våra medarbetare trivs, utvecklas och mår bra i. Vi strävar efter att minska risker för ohälsa och skador, vi ska vara en attraktiv arbetsplats för våra anställda som är vår viktigaste resurs.
  • Vi ska ha ett miljöeffektivt tänk i allt vi gör. Vi värnar om vår miljö, omgivning och tar vårt samhällsansvar genom att följa de lagar och förordningar som finns. Våra miljömål är att minska vår miljöpåverkan genom att minimera avfall och skrot, effektivisera transporter samt eftersträva energieffektiva lösningar så långt det går.

Vår affärsidé lyder så här:

Vi ska utföra kvalificerade arbeten inom skärande bearbetning och montering. Till största delen i korta eller medellånga serier, men även högvolymsartiklar bearbetas i viss mån. Med hjälp av våra noga utvalda underleverantörer ska vi även tillgodose våra kunders behov av svetsning, härdning och ytbehandling. Vi ska ständigt utveckla våra resurser, kvalitets-, personal-, miljö- och utrustningsmässigt, för att på så vis lägga grunden till ett långsiktigt hållbart samarbete där kunden står i centrum tillsammans med ett effektivt miljötänk.

Dokument

Code of Conduct leverantör
ISO 9001 certifikat
ISO 14001 certifikat
Visselblåsning