0459-290 980 info@ebbemala.se

Januari-2017 installerades en Horisontal Mazak HCN-5000, med två paletter och hydraulik