0459-290 980 info@ebbemala.se

Oktober -2018 installerades en Horisontal Mazak HCN-5000, med sex paletter och hydraulik