0459-290 980 info@ebbemala.se

Juli-2014 installeras en robot(Robojob) på svarv Mazak Nexus 250MSY