0459-290 980 info@ebbemala.se

Juli-2015 Installeras en Spinner U5-1520. 5-axlig flerop (vagga) med ett fast bord bredvid